Meteo Aktuality

28. září 2020

Projekt poskytující seriózní, co nejaktuálnější a nejpřesnější informace různého druhu o počasí a souvisejících oborech. Zaměřuje se zejména na informace o počasí v České republice a blízkém okolí. Okrajově pak poskytuje informace o počasí z Evropy a ostatních kontinentů Světa, zejména při jeho extrémních projevech. Jde o informace zejména o tom jaké právě je počasí, co se kde děje zajímavého. Zejména význačné hodnoty teploty vzduchu, úhrny spadlých srážek nebo rychlosti větru. Velká část informací se týká velmi požadovaných prognóz počasí od předpovědí na nejbližší hodiny a dny až po dlouhodobé výhledy trendu vývoje hodnot základních klimatických veličin. Vedle toho se projekt zaměřuje také na popis proběhlého počasí, zejména co se týče významných událostí a obecného popisu průběhu počasí v ČR především v uplynulém měsíci. U informací o počasí je poskytnut také popis synoptických příčin průběhu počasí, zejména u extrémních projevů. Na webové stránce je k dispozici široké spektrum významných událostí počasí a klimatu v ČR s různými důsledky v posledních letech. Stránka se zaměřuje také na hydrologii u nás, zpracovány jsou například největší povodňové události i naopak největší suché roky či epizody. Vedle informací z praxe je dána též základní nabídka teoretických informací o oborech meteorologie, hydrologie a klimatologie. Publikovány jsou též průběžně novinky týkající se oborů činnosti, dále je věnována pozornost informacím o v současnosti významném tématu změny klimatu. Různé aspekty změny klimatu a nové objevy jsou čtenářům co možná nejsrozumitelněji objasňovány a oznamovány. Poskytnuty jsou dále klimatické údaje z vlastního měření a pozorování počasí v Praze a okolí. Projekt a tedy i tato stránka se zaměřuje na reálné informace, podané seriózním způsobem. Dle potřeby jsou též uváděny na pravou míru různé dezinformace týkající se tématiky, které publikují mnohá bulvární média u nás.

Více na webu - Meteo Aktuality

Menu